Home » Minst ett inlägg i veckan

Minst ett inlägg i veckan

Mål #1 – Minst ett inlägg i veckan

Volymmål och därmed oerhört lätt att styra själv. Går dessutom att fuska fram i någon mån, eftersom jag kan skriva många korta inlägg. Kanske borde ha kombinerats med någon slags kvalitetskrav, men jag är ju inte känd för mina korta inlägg så jag känner inte att det behövs.

När jag nu gör en genomgång och följer upp målen de 25/3 så är vi inne i vecka 12 och jag har skrivit 15 inlägg så jag är väl i fas med målet, som också skulle kunna uttryckas som ”Minst 52 blogginlägg innan året är slut”.

Ett av de minst spännande målen och snarare en förutsättning för att ha en chans att uppnå de andra.